Най-известното приложение на модифицирания с гликол полиетиленов терафталат са бутилките за вода. Химически резистентен е, не старее, има висока здравина, но е мек материал.

X