При ABS+ успяхме да постигнем отсъствието на специфичната за стирола
миризма, което позволява с нашия материал да се работи на всякакъв вид принтери – в това число и на отворени принтери.

X