Предлагаме различни вече разработени и отпечатани 3d модели, както и модели, които да бъдат разработени по поръчка. Цената на самата разработка зависи от сложността на модела.

X