Копринените и интерферентните цветове са цветове, променящи своя нюанс при различен светлинен ъгъл.

X