Полиамидните (PA) полимери, които ние наричаме обикновено НАЙЛОНИ, са синтетични полимери. Основният им материал е състав от полиамиди, които са много здрави поради специфичната си полукристална структура. Полиамидите имат няколко класа – PA6, PA12 и др. Специфичната им структура обяснява голямата област на приложение, която имат и не само в 3D печата. Те са устойчиви на химикали, термично стабилни и имат много добра механична якост. Ние произвеждаме само PA12.

X