HIPS – полистиренът може да се използва като самостоятелен 3D материал за печатане, както и за съпорт за модели от ABS. HIPS е разтворим без никакъв остатък в d-limonene.

X