ABS или акрилонитрил бутадиен стирен е аморфен термопластичен полимер, който се превръща в течност при относително голям температурен диапазон. Продуктите, изработени от ABS, са здрави и здрави. ABS има много широко приложение в нашия живот днес: ние го използваме за производство както на промишлени, така и на търговски продукти. Вашите контакти у дома са направени от ABS, както и много други продукти.
ABS има специфична миризма. Отпечатва се сравнително лесно и е много популярна и достъпна нишка. Когато работите с ABS, не забравяйте да изключите вентилатора за охлаждане на модела!

X