Нашите баркодове

Нашите БАР (EAN) кодове:

Държавна идентификация – 380

Фирмена идентификация – 01210

Бар кодове на филаментите – от 1200 до 1299

За въпроси, свързани с EAN кодовете, моля свържете се с нас на +359 888 627780.

X